fthohu


som ett gäng grodor redo att kyssas

steka leka förneka

efwergh5y7i


när det äldre blir nytt higftftrsdesyboikåjohg

badkarsmörsångochjul

smörsång


RRrrRrrrrrrr

Alla erhåller inte den kraft som kan få dig att nå en djupare känsla av förståelse för världen. För naturen. För det outtalade och mystiska. Det magiska. Kan man, så vet man, och man kan också förstå en annan som också kan.

 

jsgihg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x


**

**

megalomani

megalomani

nsghhabie

 

Join the Circus


Vad säger din karaktär?


när betyder våra ord mer än vad vi vill mena?

- Jag vet exakt vad hon går igenom..
- Hur vet du det?
- Hon berättade precis.

Är det rätt att vi påtvingar människor ytterligare kunskap?

 

Vad ska vi göra med den kunskap vi erhåller och kommer att erhålla? Leder vidareutveckling till ett rikare liv, eller kan den också göra dig mer olycklig? Vem har rätten att säga att du kräver förändring genom kunskapsförvärvning? Varför lär vi oss? Lär vi oss någonting eller kommer vi bara ihåg? Vad kommer vi inte ihåg? Vem var jag innan jag kom ihåg eller visste? Vem är jag nu? Vem är jag imorgon?


där ingen är

 
jsdkgh

När du blir en vara

 
 
Vi människor, idag, lever i ett köp- och säljsamhälle. Vi tillskriver oss roller som varor, som förväntas vara ständigt attraktiva på marknaden, för att kunna attribueras ett värde. Vi vill i de flesta sammanhang dela med oss av information som framstår som fördelaktig i förhållande till våra spekulanter, och vi kliver in i en karaktärsroll som dagens framstående önskemål. Presenterar du tillräckligt attraktiva resurser kommer du stå i rampljuset på den konkurrenspräglade marknaden. Din synlighet gör dig värdefull och du erhåller en åtrådd plats i det mänskliga konsumtionsspelet. Ditt primitiva begär är att falla rätt under konsumenternas krav, eftersom du vill vara för dem. Du vill dyrkas av andra och kan inte längre existera med värde endast genom att finnas i sig. Du håller dig ständigt a jour, för att inte tyckas vara gårdagens modefluga. Du vill betraktas som en nödvändighet för ett fullständigt leverne.

För att kunna få ta del av dig som bytesvara, måste din köpare vara beredd på att betala marknadens nuvarande pris. Kapitalets rådande förmåga avgör vilken prisklass du väljer att ålägga som grund, och vad konsumenten är villig att erbjuda för en affär. Du som vara verkar för att bli uppköpt, samtidigt som din framtida förbrukare offererar anbud för att ni skall samverka. Trots detta kommer du alltid att figurera som förlorare i detta marknadssammanhang. Som bytesvara är du alltid benägen att offra lite mer än vad du blir erbjuden. Du är beredd på att agera efter din tillfälliga makthavares villkor, även om du aldrig helt underkastar dig någon annan. Detta eftersom du och din arbetsförmåga aldrig kan särskiljas varandra. Du och din arbetsgivare står i en beroenderelation till varandra, och det är din arbetsförmåga som florerar på marknaden som vara, och inte du själv. Även om du är subjektets härskare, går du som karaktär förlorad i denna ständiga process till att vara önskvärd. Du identifierar dig med någon annans krav för acceptans, och din egen dröm om att aldrig kunna narras trots din brist på föränderlighet kommer att leva kvar, endast, som en önskan om utopi.

På samma sätt som vi själva tillskriver oss dessa positioner som varor och upphandlare, agerar vi i många andra kontexter under samma premisser. Vi har anammat en livsstil där allting tycks föråldras i en rasande takt, och vi är ständigt på jakt efter det senaste och bästa. Vi argumenterar för konsumtion, och våra skäl tycks aldrig anbefallas som ohållbara. På samma sätt som du förvärvar en önskvärd förmåga, för att attrahera arbetsgivare eller andra personer i ditt samhälle, kommer du att uttrycka din person genom konsumtion. Du köper rätt varor, för att som individ vara rätt i din tid. Genom att sammankopplas med förleget kapital blir du i din tur en förlegen produkt i förhållande till din omgivning. Vi är inte längre våra personliga egenskaper eller kräver att kallas på som individer. Vi flyter runt i samhället som föränderliga karaktärer, endast redo att svara då någon erbjuder att köpa dina tjänster till ett överkomligt pris. Idag är vi alla vårt eget varumärke!
 
 
***

<3


mänskliga relationer är med vilka du värdesätter ditt liv


Join the Circus


Join the Circus


Join the Circus

 

O


Storhetsvansinne hybris napoleonkomplex


jgWVNIOYUHOPEVIt;åwb >HIJB HSG BW
 
 

RSS 2.0