Den hermenuetiska ansatsen i relation till den egna livsvärlden.

Från att ha en klar uppfattning om hur någonting ska se ut, hur helhetsbilden ska vara, till att förkasta och sticka hål på denna förnimmelse, för att istället falla in i verklighetens skattkammare. Denna hemliga skatt som tidigare vart dold, har i sitt rätta ögonblick valt att gestalta sig som någonting underbart. Min teori angående hur allting skulle vara och se ut, visade sig vara icke hållbar, och dessa ädla livsfakta jag numer erhåller gav mig en reviderad bild av detta dolda livsfenomen. Min nuvarande tolkning och analys av denna nyinsamlade data talar om att detta outforskade är någonting större än vad jag någonsin kunnat ana. Givetvis kategoriseras detta unika som någonting som har jag bestämt mig för att kartlägga och forska i, men även som någonting som jag kommer att se till att bära med mig in i min framtid.

RSS 2.0