-


F*ck normality

På senare dagar har jag börjat inse hur samhället åtskiljer män från kvinnor och hur vi befinner oss i dessa positioner utan att ifrågasätta vad det innebär. Det råder ingen tvekan om att det finns en grundläggande norm i samhället som säger att mannen är utgångspunkten, och att kvinnan accepterar sin underordnade position tillräckligt mycket för att normen ska kvarstå. Skillnaden är inte mellan könen, utan inom oss individer. Ett annat liknande samhällsfenomen är frågan om sexualitet. Män gillar kvinnor, kvinnor gillar män, det är vår grundläggande syn på normalitet. Varför är det så, och hur hade vi alla heterosexuella känt om vi var dem som representerade det avvikande?


Vi lever i ett samhälle som utstakar gränser för vårt beteende och agerande, men vi får inte glömma bort att det är vi individer som konstruerar och rekonstruerar detta samhälle. Det är vi som bygger upp och skapar gränserna vi senare kommer att påverkas av och försöka leva upp till. Därför tycker jag att vi alla borde börja fundera på och ifrågasätta det ”normala” och förgivet tagna och förhålla oss kritiskt till varför saker är som de är. Hur ser samhället ut, och hur skulle det kunna tänkas vara?


RSS 2.0