xxx

 

Frihet går inte att särskilja från makt 

 

Makt i sig går inte att identifiera, eftersom allt du gör och upplever är någon form av makt som erhålls eller underkastas. Du vill tro att du är en fri människa, men i och med att makt alltid existerar finns ingen egentlig frihet. Alla val du gör är baserade på ett urval av alternativ som presenterats för dig. Din frihet ligger alltså i att du har option att själv välja ett presenterat alternativ som du tycker lämpar sig för just dig och ditt önskade resultat. Vissa gånger är selektionsurvalet större och i andra sammanhang mer komprimerat.

 

Du har som människa valet att handla utanför normer och värderingar, men de val du gör baseras på tanken kring vad som lämpar sig bäst för dig - det som får mest positiva effekter. Dina val baseras alltså på det som anses vara bäst för det kollektiva. I det stora hela. Det som gynnar gemeneman kommer i slutänden gynna dig.

 

Vi påverkar och blir påverkade och tankemönster om normalitet finns uppmålade i vårt inre. Vi handlar alltså tillsammans. De ord och handlingar du använder för att uttrycka din person måste planeras noggrant för att de ska passa in i en redan existerande värld. Samtidigt som dina ord performativt skapar din verkligenhet, lever du redan ett liv fullt av existerande uttryck som styr vilka ord du kommer att använda. Du definierar dig själv utifrån andra. Inte utan motpunkt kan du skapa dig en uppfattning om vem du är och vad du vill bli. Genom att du vet vad andra tycker, vet du också vad du själv tycker.

 

För att lära känna dig och andra bör du även reflektera över varför vi människor handlar på det sättet vi gör. Vi förhåller oss till normer och värderingar som vi tillsammans skapat för att senare rasera. Inga begrepp är därför konstanta, eftersom vi befinner oss en ständigt utbildande process. Tillsammans med ytterligare kunskap transformeras din panoramavy över världen, och med denna nya information omvärderar du, och vi, ständigt vår syn på livet. Vi utvecklas och vi utvecklar vårt samhälle, men trots förändring finns ändå alltid värderingar kring normalitet och önskvärdhet. Denna uppfattning om normalitet är också kulturellt betingad, och skiljer sig markant vissa länder emellan. Varje människa vill på något sätt få ett godkännande, eller passa in i utvald hegemonisk diskurs. Vilken som anses vara den viktigaste kategorin att tillhöra varierar från person till person, och grundas i vad du själv bedömer vara utav mest värde i förhållande till dig själv. Hela livet är ett maktspel, och du avgör om du vill underkasta dig makten eller agera makthavare. Du handlar alltid utifrån det mest fördelaktiga perspektivet – din kunskapsnivå avgör ditt agerande. Vi underkastar oss makten oftare än vi kräver den. Ofta är det fördelaktigt att underkasta sig makten, för att kunna skapa gemensam harmoni, och inte endast personlig tillfredställelse.

 

 

 

Kunskapens början är människans undran – Aristoteles 

 

Visserligen håller jag med i påståendet om att vi lär oss i undrande tillfälle, och det är kanske då vi lär oss i störst utsträckning, men även i icke-undrande skede finns möjlighet till ny kunskap. Vi lär oss ständigt, om vi är mottagliga för utveckling. Varje dag är ett nytt lärotillfälle. Nya erfarenheter leder till större förståelse i förhållande till vår omvärld och oss själva. Alla tillfällen är lärotillfällen, för inget sammanhang är likt något annat. Du är aldrig den samme som du var igår. I dagens kontext är du någon annan på grund av nya intryck, möten och reflektioner.

 

Å andra sidan vill jag medge att det är i reflektionen som kunskap föds. Dina funderingar kring livet bidrar till större förståelse. Lägger du inte en tanke kring hur saker och ting ter sig kommer du aldrig att förstå livets samband. Kanske har du förstått att vissa saker tar sig uttryck på bestämda sätt, men utan reflektion kring varför, kommer du aldrig nå den djupare förståelsen kring livet.

 

Båda förhållningssätten till att bemöta livet, med eller utan reflektion, är ett okej sätt att kontra livet. Vi alla väljer den bästa vägen att leva med den kunskap som vi själva erhåller. Så som du lever idag, lever du inte imorgon.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0